Alpol Esser

Światłowodowa liniowa czujka ciepła DTS z lokalizacją miejsca alarmu pożarowego

2014-02-19

Systemy sygnalizacji pożaru kojarzą się z reguły z czujkami punktowymi i ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi, które są stałym elementem wyposażenia obiektów publicznych, handlowych, magazynowych oraz tych, z którymi mamy styczność niemal codziennie.

Liniowa czujka ciepła jest czujką specjalną, która wykrywa pożar na zasadzie pomiaru przekroczenia progu lub szybkości wzrostu temperatury na całej długości elementu termoczułego. Czujka taka stanowi więc optymalne zabezpieczenie obiektów, w których występują niekorzystne warunki środowiskowe uniemożliwiające skuteczną detekcję dymu oraz ograniczony dostęp do nadzorowanej powierzchni.

Źródłem pożaru mogą być nagrzewające się powierzchnie, które należy monitorować. Przykładem takich obiektów są: przenośniki taśmowe (zapylenie, przegrzewanie mechanizmów), parkingi, tunele samochodowe i kolejowe (spaliny, podmuchy), szachty i trasy kablowe (brak dostępu, przegrzewanie przewodów), zbiorniki materiałów palnych, instalacje i obiekty przemysłowe (warunki przemysłowe, zapylenie, strefy zagrożone wybuchem).

Zastosowanie liniowej czujki ciepła

Najnowszą profesjonalną liniową czujką ciepła wprowadzoną na rynek 2005 r. jest czujka DTS działająca z wykorzystaniem światłowodowego kabla sensorycznego przeznaczona do współpracy z systemem sygnalizacji pożaru Esser by Honeywell. Podstawowym elementem czujki jest detektor DTS dostępny w wersji do montażu w szafie rack 19” w obudowie 2HU lub w wersji w szczelnej obudowie naściennej (IP66).

Detektor DTS w wersji 19” rack

Za pomocą dostarczonego w zestawie z detektorem DTS oprogramowania DTS Configurator dokonuje się konfiguracji detektora, w tym pomiaru długości kabla sensorycznego, jego kalibracji, a następnie definicji stref dozorowych oraz kryteriów i progów alarmów pożarowych dla każdej strefy indywidualnie. Oprogramowanie DTS Configurator pozwala także na wizualizowanie profilu temperatury na całym odcinku kabla sensorycznego.

Detektor DTS w wersji ściennej IP66

Detektor DTS pracuje autonomicznie, rejestrując bieżące i wcześniejsze rozkłady temperatury oraz stany alarmowe, a stanowisko komputerowe jest tylko jego uzupełnieniem. Do pomiaru rozkładu temperatury detektor DTS wykorzystuje światłowodowy kabel sensoryczny, w którym dokonuje analizy rozproszenia impulsów światła laserowego. Dostępne są dwa typy kabla sensorycznego: standardowy FRNC Safety – z wzmacniającymi włóknami poliamidowymi i wzmocniony mechanicznie FRNC Steel – ze stalową tubą chroniącą włókna światłowodu i dodatkowym oplotem z siatki stalowej.

Światłowodowy kabel sensoryczny

Liniowa czujka ciepła DTS wraz z kablem sensorycznym jest produktem przeznaczonym i certyfikowanym do zastosowań w systemach sygnalizacji pożaru, co potwierdza certyfikat zgodności z normami EN 54-2 i EN 54-5 – certyfikat VdS G208088. Jednocześnie kabel sensoryczny detektora DTS jest certyfikowany do zastosowania w strefie kategorii 0 zagrożonej wybuchem, co potwierdza certyfikat DEKRA EXAM BVS 09 ATEX F 002 X.

powrót do listy aktualności