Alpol Esser

Optyczna czujka dymu serii 9000 zasilana 48VDC

2014-03-07

Czujka 761306 jest detektorem autonomicznym bez konieczności podłączenia jej do centrali sygnalizacji pożaru.

Fabryczne ustawienie przekaźnika w gnieździe to NC (normalnie zwarty). Możliwa jest jednak zmiana ustawienia przekaźnika na NO (normalnie otwarty) przez zworkę lutowniczą w gnieździe.

Czujka 761306 stosowana jest do ochrony obiektów telekomunikacyjnych, np. stacji bazowych telefonii komórkowej. Systemy telekomunikacyjne są standardowo zasilane napięciem 48VDC, a stacje telekomunikacyjne są zwykle nieduże i pracują bez bezpośredniego nadzoru ludzi. Nie występuje tu obowiązek instalacji pełnego systemu sygnalizacji pożaru wraz z certyfikowaną centralą, jednak wysoki koszt urządzeń oraz potrzeba zapewnienia pracy systemów telekomunikacyjnych bez przerwy skłania projektantów do stosowania detekcji pożaru.

Czujka 761306 stanowi kompletne, niedrogie urządzenie, które zasilić można bezpośrednio z systemów zasilania stacji telekomunikacyjnej i które może przekazać sygnał alarmu do współpracującej aparatury zabezpieczającej i powiadamiającej zdalny personel nadzorujący.

W skład zestawu czujki 761306 wchodzi:

  • konwencjonalna czujka dymu 761362 serii 9000,
  • gniazdo czujki 781582 z adapterem do zasilenia czujki napięciem 48VDC i z bezpotencjałowym przekaźnikiem alarmu.
powrót do listy aktualności