Alpol Esser

Jak eliminować fałszywe alarmy?

2011-11-08

Podatność na fałszywe alarmy to poważny problem związany z czujkami pożarowymi. Jednym ze skutecznych rozwiązań jest zastosowanie Czujki Multisensorowej O2T marki ESSER.
 
Około 80% „pobudzeń” czujek konwencjonalnych, jednodetektorowych wynika z oddziaływań zjawisk symulujących pożar.

Fałszywe alarmy mogą być skutkiem:

 • działania środowiska (zawilgocenie, mgła, temperatura, szybki przepływ powietrza),
 • procesu technologicznego (emisja aerozoli, temperatura, pył),
 • działalności osób przebywających w nadzorowanym obiekcie (aerozole towarzyszące gotowaniu, kurz wznoszący się podczas porządkowania pomieszczeń, palenie tytoniu, para wodna),
 • oddziaływania elektromagnetycznego,
 • oddziaływania mechanicznego (wibracje, wstrząsy),
 • uszkodzenia wewnętrznych układów elektronicznych,
 • innych, nieidentyfikowalnych zjawisk.

 


 

Można je eliminować poprzez:

 1. dwustopniową organizację alarmowania, weryfikującą alarm,
 2. koincydencję dwuliniową (dwustrefową), wyzwalającą alarm, gdy zostaną pobudzone czujki zainstalowane na dwóch różnych liniach lub przyporządkowane do różnych stref dozorowych (oddzielone izolatorem zwarć),
 3. koincydencję dwuczujkową jednoliniową (jednostrefową), wyzwalającą alarm, gdy zadziałają dwie czujki przyporządkowane do tej samej strefy,
 4. koincydencję czasową - alarm zostanie wyzwolony, gdy dwie czujki zadziałają w określonym czasie,
 5. zastosowanie czujek z progiem różniczkowym,
 6. obniżenie czułości danego detektora.

Niezawodne rozwiązanie od ESSER

Czujka Multisensorowa O2T to doskonałe rozwiązanie, eliminujące fałszywe alarmy w systemach pożarowych ESSER. Detektor optyczno-optyczno-termiczny jest odporny na fałszywe alarmy i jednocześnie gwarantuje wysoką czułość.
 
Ponadto zastosowanie dwóch sensorów optycznych o różnych kątach rozproszenia zapewnia stabilną pracę w najbardziej niekorzystnych warunkach otoczenia. Czujka, dzięki możliwości autokompensacji, utrzymuje stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory optycznej, a także przy zmianach ciśnienia lub w warunkach kondensacji pary wodnej.
 
 
powrót do listy aktualności