Alpol Esser

Czujki IQ8Quad z sygnalizatorami

2012-09-11

Urządzenia wyposażone są w standardowy detektor optyczny lub zaawansowany, multisensorowy detektor O2T zapewniając najszybszą detekcję pożaru przy najwyższej odporności na fałszywe alarmy.

IQ8Quad nie należą jednak do grupy zwykłych czujek jedno- lub multisensorowych. Oprócz inteligentnej, adaptacyjnej detekcji pożaru IQ8Quad pełnią również funkcje wszechstronnego sygnalizatora optyczno, akustycznego (syrena) oraz sygnalizatora z komunikatami głosowymi.

Z pewnością na uwagę zasługuje zastosowanie sygnalizacji optyczno-akustycznej z komunikatami głosowymi. Dzięki temu systemy SAP mogą realizować automatyczną ewakuację komunikatami głosowymi – czyli funkcje systemu DSO także w obiektach małych i średnich, gdzie systemy DSO nie są wymagane i stosowane. Urządzenia IQ8Quad, oprócz generowania znacznych oszczędności instalacyjnych i montażowych, zapewnia znaczny wzrost funkcjonalności alarmowania poprzeż możliwość nadawania komunikatów selektywnie w miejscu powstania zagrożenia i o różnej treści, zależnej od zdarzenia i rozwoju procedury w systemie.

powrót do listy aktualności