Alpol Esser

Świadectwo Dopuszczenia CNBOP dla central FlexES

2012-11-20

Centrale Esser FlexES Control posiadają Świadectwo Dopuszczenia CNBOP. Należy zwrócić uwagę na szeroki zakres dopuszczonych zastosowań, funkcji i parametrów urządzenia.

 

 

FlexES Control jest dopuszczona do pełnienia funkcji:

  • centrali sygnalizacji pożarowej
  • urządzenia zdalnej sygnalizacji i obsługi,
  • zasilacza urządzeń pożarowych z możliwością stosowania centrali FlexES również do zasilania sygnalizatorów, czujek specjalnych i innych urządzeń systemu sygnalizacji pożaru.

Dopuszczone do stosowania są wersje FX2, FX10, FX18 centrali w obudowie ściennej i w obudowie szaf rack 19” oraz redundancja kontrolera centrali i zasilacza centrali z możliwością obsługi baterii akumulatorów o pojemności do 156Ah/24V (=312Ah/12V).

Dopuszczona jest praca sieciowa central FlexES:

  • w sieci hierarchicznej (master-slave), równorzędnej lub mieszanej,
  • w sieci miedzianej o długości jednego segmentu sieci do 3000 m,
  • w sieci światłowodowej wielomodowej o długości jednego segmentu sieci do 3 km,
  • w sieci światłowodowej jednomodowej o długości jednego segmentu sieci do 22 km,
  • do 900 central pracujących w spójnym systemie sieciowym.

Do stosowania dopuszczona jest również Centrala FlexES Control bez zespołu obsługi pracująca w sieci central jako centrala równorzędna lub podrzędna (slave).

powrót do listy aktualności