Alpol Esser

Esserbus© Plus - maksymalne bezpieczeństwo, minimalne koszty

2010-11-29

Esserbus© Plus to technologia umożliwiająca pracę na pętli dozorowej adresowalnym i zasilanym z magistrali sygnalizatorom akustycznym z innymi elementami, jak czujki czy ręczne ostrzegacze pożarowe.

Pętla esserbus© Plus umożliwia adresowalnym sygnalizatorom bezpośrednie zasilanie z żył pętli dozorowej w sposób zapewniający odporność na uszkodzenie typu zwarcie lub przerwa. Oznacza to, że wszystkie elementy, włącznie z sygnalizatorami akustycznymi, zamontowane są i pracują bezpośrednio na magistrali. W przypadku alarmu system podwyższa napięcie pętli dozorowej do 42 V, dostarczając sygnalizatorom dostępnej energii. Umożliwia to realizację sposobu alarmowania w zupełnie nowy (pod względem okablowania) przetestowany, oszczędny i zgodny z normami sposób. Charakterystyczną i wyjątkową cechą pętli esserbus© Plus jest możliwość synchronizacji procesu alarmowania, dzięki której sygnał nie będzie zniekształcony.

Urządzenia o zwiększonym poborze energii, takie jak, np. sygnalizatory alarmowe, wymagają wprowadzenia do systemu dodatkowych autonomicznych zasilaczy. Powoduje to niepotrzebne koszty związane z dodatkowym okablowaniem, użyciem dodatkowych zasilaczy oraz wydłuża czas montażu. Zarówno pod względem techniki zabezpieczeń jak i ze względu na oszczędność pętla esserbus© Plus oferuje wymierne korzyści:

  • najwyższy stopień bezpieczeństwa w projektowaniu,
  • sygnalizatory akustyczne są w pełni dozorowane,
  • nie jest wymagana szczegółowa analiza sposobu okablowania sygnalizatorów przy przejściach przez strefy pożarowe,
  • w większości przypadków można uniknąć rozważań dotyczących odporności okablowania dla urządzeń alarmowych,
  • najwyższa niezawodność w przypadku alarmu,
  • oszczędność dzięki mniejszym nakładom na materiały i krótszemu czasowi montażu,
  • brak konieczności stosowania autonomicznych zasilaczy w strefach,
  • synchroniczne alarmowanie.

Idea pętli dozorowej esserbus© Plus umożliwia zastosowanie nowych elementów systemu. Zastosowane mogą być tutaj nowe, certyfikowane i wykonane zgodnie z normą EN54-3 pętlowe, adresowalne, alarmowe sygnalizatory akustyczne wykonane albo jako sygnalizator zintegrowany z czujką IQ8Quad albo jako niezależny, autonomiczny sygnalizator IQ8Alarm. Sygnalizatory wyposażone są we wbudowane izolatory zwarć, które zapewniają całkowitą odporność pętli dozorowej na pojedyncze uszkodzenie typu przerwa lub zwarcie. Oba sygnalizatory posiadają możliwość sygnalizacji za pomocą jednego z 19 tonów alarmowych, a w wersji z komunikatami głosowymi również za pomocą jednego z 25 komunikatów słownych. Każdy sygnalizator może mieć zdefiniowane 4 wzory komunikatów, składających się z sekwencji tonów, przerw i komunikatów słownych, aby alarmować zgodnie z wymaganiami normy EN 60849 dla dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

Szczegółowe informacje w naszych oddziałach handlowych.

powrót do listy aktualności