Alpol Esser

Czujki IQ8Quad z sygnalizatorami od marki Esser

2011-01-24

Czujki serii IQ8Quad mają standardowy detektor optyczny O lub zaawansowany, multisensorowy detektor O2T, zapewniający najszybszą detekcję pożaru przy najwyższej odporności na fałszywe alarmy.

Dzięki swemu wyposażeniu czujka IQ8Quad może być stosowana w każdym miejscu montażu z często zmieniającymi się warunkami pracy. Dodatkowo pełni również funkcję wszechstronnego sygnalizatora akustyczno-optycznego. Komunikaty takie jak: alarm, ewakuacja, ostrzeżenie, odwołanie i komunikaty informacyjne użytkownika mogą być sygnalizowane przez wbudowany sygnalizator optyczny, sygnalizator akustyczny (syrena) i sygnalizator z komunikatami głosowymi.

Dyskretny, niezauważalny w stanie nieaktywnym sygnalizator optyczny zintegrowany w czujce IQ8Quad skutecznie zwraca uwagę po wyzwoleniu, intensywnie błyskając czerwoną lampą dostrzegalną z każdego miejsca (360o).

Zintegrowany sygnalizator akustyczny w czujce IQ8Quad w sposób programowalny może sygnalizować stany alarmowe w obiekcie. Zapewniając poziom dźwięku do 92 dB oraz pełną zgodność z normą PN EN 54-3, każdy sygnalizator IQ8Quad może być indywidualnie wysterowany, nadając różne sygnały zależne od rodzaju zdarzenia w systemie.

Znaczący wzrost skuteczności i efektywności alarmowania oraz dodatkowe funkcje rozgłaszania komunikatów informacyjnych zapewniają czujki IQ8Quad wyposażone w funkcje nadawania komunikatów głosowych. Zaprogramowane standardowe 25 komunikatów (w 5 językach) z możliwością tworzenia ciągów komunikatów tonowo-głosowych z pauzami, powtórzeniami i regulacją poziomu dźwięku może być rozszerzone o komunikaty informacyjne użytkownika zgodnie z indywidualnymi potrzebami obiektu.

Czujki IQ8Quad instalowane są w standardowych podstawach czujek serii IQ8 z możliwością zastosowania całej palety akcesoriów montażowych. Zasilanie i komunikacja realizowana jest tylko poprzez pętle esserbus® Plus, bez potrzeby stosowania dodatkowych linii zasilających lub sterujących.

Wybrane parametry techniczne:

Typ

O/So

O2T/F

O2T/So

O2T/Sp

O2T/FSp

Numer katalogowy

802382

802383

802384

802386

802385

Prąd w dozorze

80 μA

75 μA

80 μA

90 μA

90 μA

Zakres napięcia zasilania

8V – 42V DC

Nominalne napięcie zasilania

19V DC

Prąd w alarmie

ok. 3mA

Współczynnik obciążenia

2

2

2

3

3

Poziom dźwięku

92 +/-2 dB

-

92 +/-2 dB

92 +/-2 dB

92 +/-2 dB

Stopień ochrony

IP42 (IP43 z 805570, 805572, 805573)

 
Legenda
O/So - czujka optyczna z sygnalizatorem akustycznym
O2T/F - czujka multisensorowa z sygnalizatorem optycznym
O2T/So - czujka multisensorowa z sygnalizatorem akustycznym
O2T/Sp - czujka multisensorowa z sygnalizatorem akustycznym z kom. głosowymi
O2T/FSp - czujka multisensorowa z sygnalizatorem optyczno-akustycznym z kom. głosowymi
 
Szczegółowe informacje w naszych oddziałach handlowych.
powrót do listy aktualności